Bemutatkozás

Magyar Nemzeti Balett Alapítvány

 
1996-ban a Pozsgay-házaspár, Pozsgay József – akinek édesanyja Pintér Margit  balettművész  volt – és felesége, Schwarz Éva saját vagyonukból alapították meg a Magyar Nemzeti Balett Alapítványt. Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke ifj. Harangozó Gyula balettművész, koreográfus, balettmester, Kossuth-díjas, Érdemes művész lett, igazgatója pedig dr. Hok Katalin, szakközgazdász.

A Magyar Nemzeti Balett Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11.Pk.61448/96/2sz. (1997.05.14.) határozatával, 6646. sorszám alatt vette nyilvántartásba.
A Fővárosi Bíróság a 11Pk.61448/96/13.sz. (2001.03.05.) végzésével a Magyar Nemzeti Balett Alapítványt 1998. január 1. napjától kezdődően az 1997.évi CLVI törvény 22.§.(3) bekezdése alapján kiemelkedően közhasznú szervezetté átsorolta.

A jogszabályi környezet (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény /Ectv./ és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény /Ptk./) módosulására tekintettel az Alapítvány Alapító Okirata módosításra került, amely alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelő és azok szerint működő Alapítványt a Fővárosi Törvényszék a 2015. március 17. napján kelt  7.Pk.61.448/1996/28. számú végzésével az Ectv. szerinti közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette.

Az Alapítvány azzal a céllal létesült, hogy saját vagyonából saját maga biztosítsa, menedzselje a Magyar Nemzeti Balett (a Magyar Állami Operaház balett együttese) és tagjainak szakmai tevékenységét, fejlődését.

1998-ban ifj. Harangozó Gyula – aki akkor a Magyar Állami Operaház balett igazgatója és az Alapítvány Kuratóriumának elnöke volt, – valamint Egerházi Attila táncművész, koreográfus külföldi példákat követve hozták létre és indították el a Koreográfus Stúdiót a Magyar Nemzeti Balett Alapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával (a Magyar Állami Operaház balett együttese tagjaiból és a Táncművészeti Főiskola hallgatóiból).

Ifj. Harangozó Gyula a Koreográfus Stúdió művészeti vezetésével és művészi munkájának szervezésével Egerházi Attilát bízta meg, aki 2000-ig művészeti vezetőként dolgozott a stúdió élén.

Ekkor a világ számos nagy balett együttese mellett már működött olyan koreográfusi alkotóműhely, amelyben a balettművészek lehetőséget kaptak koreográfusi ötleteik megvalósítására. Így például Stuttgartban, a John Cranko alapította Ifjú Koreográfus Stúdióban vagy Jiří Kylián együttesénél, a Holland Táncszínházban.

Hazánkban ezt a fontos szerepet tölti be a Magyar Nemzeti Balett Alapítvány Koreográfus Stúdiója. A Kortárs Koreográfusok Estje ennek a műhelymunkának a termését mutatja be minden évben. Az estek évről évre új lehetőséget nyújtanak a fiatal koreográfusoknak, táncosoknak arra, hogy kipróbálhassák magukat, és a bennük rejlő tehetséget kibontakoztassák, hogy tovább fejlődhessenek. Nélkülözhetetlen, hogy a  Magyar   Nemzeti Balett együtteséből és a Táncművészeti Főiskola hallgatóiból kinőhessen egy új koreográfus nemzedék, hogy a nagy magyar operaházi koreográfusok után felnőjön egy új generáció.

A koreográfusi műhelymunka keretében olyan új darabok születtek, amelyek méltán váltottak ki elismerést itthon és nemzetközileg ismert táncszínpadokon.

Számos, ma már sikeres és ismert koreográfus kezdett itt alkotni, akik számára szintén – mondhatni – a „bölcsőt” jelentette a Koreográfus Stúdió. Többek között: Lukács András, Egerházi Attila, Kun Attila, Venekei Marianna, Andrea Paolini Merlo, Bajári Levente, Kerényi Miklós Dávid,

Az alkotók több koreográfus versenyen nyertek díjat és nagy sikerrel szerepeltek nemzetközi fesztiválokon is.

Ifj. Harangozó Gyula 2004-ben adta át az elnöki tisztet ifj. Nagy Zoltán Kossuth-díjas, Kiváló művésznek, aki  2008-ig — egészen a fiatalon bekövetkezett, mindenki számára megrendítő  haláláig — látta el ezt a feladatot. Ekkor a kuratórium Hágai Katalint, Kossuth-díjas, Kiváló művészt választotta meg elnökének. A művészi munka szervezését hosszú évek óta Andrea P. Merlo végzi. Jezerniczky Sándor,  Liszt Ferenc-díjas balettművész már a megalapításnál is részt vett a munkában, és a mai napig  tagja a kuratóriumnak.

Az Alapítvány tevékenysége fokozatosan kiszélesedett.

Főként pályázatokon elnyert pénzekből és szponzori adományokból az alábbi tevékenységeket végezte:

 • támogatta és szervezte a  koreográfusi műhelymunkát, a Koreográfus Stúdió évenkénti új  produkcióinak  bemutatását,
 • menedzselte a legsikeresebb darabok vidéki és külföldi bemutatóit, fesztiválokon való részvételét,
 • elősegítette a sikeres koreográfiák nemzetközi megmérettetését külföldi koreográfus versenyeken,
 • anyagi segítséget nyújtott az Operaház által meghívott hazai és külföldi vendégművészek és mesterek fogadásához,
 • támogatta a fiatal, tehetséges művészek továbbképzését, több esetben tanulmányi ösztöndíj fizetésével is,
 • a lehetőségekhez mérten hozzájárult új operaházi produkciók létrejöttéhez, felújításokhoz, pl. a „Sylvia”, „Az ember tragédiája”, a „Wolfgang AMADEUS Mozart”, a „Concerto”, a „Hófehérke és a hét törpe”, és az „Elfújta a szél” című balettek esetében.

Az Alapítvány a céljaival összefüggésben könyveket, időszaki szakmai folyóiratokat, lapokat és zenei kiadványokat /video, CD, minidisk, audio felvétel/ adhat ki. Az Alapítvány a Magyar Nemzeti Balett tagjainak menedzselése, szakmai fejlődése érdekében új bemutatókat, kiállításokat, rendezvényeket szervez és bonyolít le.

A célkitűzésnek megfelelően az Alapítvány a rendelkezésre álló teljes vagyonából, főként pályázatokon elnyert pénzekből és szponzori adományokból az alábbi tevékenységeket végzi:

a./ új bemutatók létrehozása,

b./ hazai és külföldi vendégművészek, mesterek fogadása,

c./ hazai művészek bel- és külföldi vendégszereplések-, tanulmány útjainak szervezése, azok lebonyolítása,

d./ fiatal tehetségek támogatása,

e./ könyvek, zenei és más anyagok kiadása, felvétele, művészeti propaganda anyagok kiadása,

f./ a művészek általános kondíció-fejlesztésének, rehabilitációjának elősegítése,

g/    a koreográfusi műhelymunka támogatása, a koreográfus stúdió évenkénti új

produkcióinak bemutatása,

h/ esetenként támogatást nyújt olyan művészek részére is, akik aktív pályafutásukat már befejezték és a támogatásra rászorulnak

Az Alapítvány a céljaival összefüggésben könyveket, időszaki szakmai folyóiratokat, lapokat és zenei kiadványokat /video, CD, minidisk, audio felvétel/ adhat ki. Az Alapítvány a Magyar Nemzeti Balett tagjainak menedzselése, szakmai fejlődése érdekében ügynöki tevékenységet végez, új bemutatókat, kiállításokat, rendezvényeket szervez és bonyolít le.

Az alapítás óta a Magyar Nemzeti Balett Alapítvány a következő főbb tevékenységeket végezte:

(a teljesség igénye nélkül):

 1. Kortárs Koreográfus Esteket szervezett (Ifjú Koreográfusok Estek)
  • 1999 – „Szarkazmus”
  • 2000 – „Millenniumi tavasz”
  • 2001 – „Millenniumi nyár”
  • 2002 – „Millenniumi ősz”
  • 2003 – „Jubileumi Gála”
  • 2004 – „Megmérettetve”
  • 2005 – „Új utakon”
  • 2006 – „Klasszikus alapokon”
  • 2007 – „Lépésről lépésre..”
  • 2008 – „X. Jubileumi előadás”
  • 2010 – „Új évtized”
  • 2011 – „Tovább…”
  • 2012 – „Csak táncolunk…”
  • 2013 – „Kortárs Koreográfusok Estje XIV.”
  • 2014 –  „Kortárs Koreográfusok Estje XV.”
 2. Önálló esteket szervezett a legsikeresebb kortárs darabokból;
  • 2002 – „ Millenniumi Gála” (Várszínház)
  • 2002 – „Kitörés…” (Millenáris Park)
  • 2014 –  „XV. Jubileumi Gálaest”
 3. Előadás sorozatokat szervezett klasszikus darabok részleteiből és kortárs darabokból – . „A Magyar Nemzeti Balett színei – klasszikustól a modernig” címen; helyszín:
 4. Művészetek Palotája Fesztivál Színházban (14 előadás 2006-2008 között) és Siófokon, 2009-ben, a Siófoki Tavaszi Fesztiválon.

 5. Menedzselte a legsikeresebb darabok vidéki és külföldi bemutatásait;

  A koreográfusi műhelymunka során létrejött darabok előadásra kerültek nemcsak a vidéki (Kecskemét, Győr, Tata) turnékon, hanem a Magyar Állami Operaház, a Thália Színház színpadán és egyéb, nemzetközileg ismert táncszínpadon is (Bécs, Kanada, Finnország, Portugália, Prága, Olaszország stb.).

 6. Menedzselte a sikeres koreográfiák nemzetközi megmérettetését:
  • 2002-ben az Olaszországban (Vignaledzana) rendezett nemzetközi koreográfusi verseny első helyezettje lett Andrea P. Merlo „Lennon Suite” c. alkotása;
  • 2003. nyarán a kanadai (Saint-Sauveur) nemzetközi koreográfusi versenyen lett az első helyezett Venekei Marianna „II. Fejezet” c. műve;
  • Lukács András a Stúdió Együttesen kívül az elmúlt években már a Győri Balettnek, a Táncművészeti Főiskolának, és legutóbb a Bécsi Operaháznak is koreografált darabokat. Az 1999-ben készített „Eszeveszetten c. darabját 2000-ben előadták a Világsztárok az Operában gálán; a „Connection”, az „Elégia”, a „Levél Martha Grahamnek”, az „Örvény” c. koreografái pedig gyakran szerepelnek a táncszínpadok műsorain, hazánkban és külföldön egyaránt. 2005-ben Harangozó díjat kapott. A Magyar Állami Operaház felkérésére2010-ben kibővítette az „Örvény” c. darabját egyfelvonásossá.
  • 2005-ben Lukács András és Andrea Paolini Merlo kortárs darabjaikkal részt vettek Stuttgartbana „Noverre Gesellschaft” Kortárs Koreográfusi esten;
  • 2007-ben az AISACS „Liliana Merlo” és a Primo Ricitelli meghívta a Kortárs Koreográfusok estjén készült modern koreográfiákat Olaszországba, Teramoba, egy önálló estet biztosítva;
  • 2008-ban Bajári Levente – Dario Marionelli: „Way of Words” c. koreográfiája szervezői különdíjat kapott a donyecki Balettsztárok Fesztiválján;
  • 2008-ban a „Noverre Gesellschaft” 50. évfordulójára rendezett előadásra kapott meghívást Andrea Paolini Merlo (Ligeti György zenéjére készített) „Métamorphoses Nocturnes” c. darabja, amely méltán vívta ki a közönség és a kritikusok elismerését;
  • 2008-ban Bajári Levente – Gergely Attila: Point c. darabja a Világsztárok Balettgála előadásán;
  • 2010-ben bemutatták a Szlovák Nemzeti Színházban („Bratislava Ballet Gala” 2010) és a Miami XV. Nemzetközi Balett Fesztivál keretében Andrea Paolini Merlo – Ligeti György: „Academic Fragments” c. darabját;
  • 2011. augusztus 18.-án a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztiválon – élőzene kísérettel – került bemutatásra Nadrea Paolini Merlo – Ligeti György: „Metamorphoses Nocturnes” c. darabja;
  • 2011. novemberében Bajári Levente – Dario Marionelli: „Way of Words” c. darabja Csehországban, majd 2012. januárjában a párizsi gálán is bemutatásra került, magyar táncművészek fellépésével.
  • 2013.júniusában Bajári Levente-Pazár Krisztina három koreográfiájából táncfilmet forgattak Phinixben egy amerikai operatőr felkérésére. ( Way of Words, Point, Flow ); 2013. augusztusában Jakartában ( Indonézia ) léptek fel egy jótékonysági Gálaműsoron.
  • 2014. Bajári Levente és Pazár Krisztina Lettországban és Rigában léptek fel nemzetközi Balett Gálán. ( Point )
 7. Lehetőségéhez mérten támogatta operaházi új produkciók létrejöttét (így pl. a „Sylvia”, „Az ember tragédiája”, a „Wolfgang AMADEUS Mozart”, a „Hófehérke és a hét törpe” stb. c. balettek esetében).
 8. Megszervezte és teljes pénzügyi lebonyolítását intézte Bartók Béla – Pártay Lilla: Concerto c. balett premierjének (A Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatala pályázati támogatásából– 2001-2002).
 9. Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Állami Operaházzal Margaret Mitchell:  Elfújta a szél c. regénye alapján, Antonin Dvořak zenéjének (szimfóniák és kamaraművek) felhasználásával készült, Pártay Lilla Kossuth díjas, Kiváló és Érdemes művész által koreografált 3 felvonásos balett világpremierjének közös rendezvényként való létrejöttére (Premier időpontja: 2007. március 23.-a és 24.-e). Az Alapítvány az ősbemutató létrejöttét az egyes költségek közvetlen viselésével támogatta. Megrendelte és finanszírozta a produkció (az NKA pályázati összeggel nem finanszírozott) díszleteihez szükséges anyagokat, valamint viselte azok elkészítésének bérmunka költségeit. Az Alapítvány támogatásával finanszírozott díszletek az Alapítvány tulajdonát képezik.
 10. Menedzselte és bonyolította a Bartók Béla-Pártay Lilla: Concerto c. egyfelvonásos balettjének a részvételét a Miskolci Nemzetközi Operafesztiválon (2002. június 16).
 11. Szervezi, bonyolítja és lehetőségéhez mérten támogatja külföldi balettmesterek fogadását (pl. Myriam Naisy 1999, Vlagyimir Cukanov 2000, George Bodnarciuc 2002, Juhanni Teresvouri 2006).
 12. Támogatta a  fiatal, tehetséges művészek továbbképzését (Andrea P. Merlo tanulmányútját a Laban modern táncművészeti iskolában, Londonban, 2003-ban; Szegő András kurzuson való részvételét az amerikai Dance Company (Miami) együttesénél), több esetben tanulmányi ösztöndíj fizetésével is (Kun Attila 4 hetes tanulmányútját – Madridi Ullate együttesnél 1999-ben; Bajári Levente, Bokor Zsuzsanna, szentpétervári tanulmányútját a Kirov Balettnél; Popova Aleszja , felkészülését a Don Quijote c. balett címszerepére a szentpétervári Kirov balettnél).
 13. Elősegítette fiatal tehetségek és balettmesterük részvételét nemzetközi fesztiválokon, balett versenyeken (pl. a XVIII. Havannai Nemzetközi Balett Fesztivál 2002.).
 14. Megalapította a „Premi-air” c. időszaki szakmailapot (a NKÖM 3.4.1/332/1999. szám alatt vett nyilvántartásba), amit az Alapítvány éveken keresztül ki is adott, évi 3-4 alkalommal.
 15. Kiadta Pásztor Vera: Az én kék madaram c. könyvét (2002-ben).
 16. Fotókiállítást szervezett Duo címmel a Nemzeti Táncszínházban Andrea Paolini Merlo és Papp Tibor tánc fotóiból ( 2014 május )
 17. Szervezte, menedzselte és bonyolította a Liszt Emlékest Pártay Lilla koreográfiáival című előadást, amely a Nemzeti Táncszínház előadásaként a Müpa Fesztiválszínházában került bemutatásra 2016. szeptember 21.-én. Az Estet a Magyar Művészeti Akadémia és az NKA támogatta.
 18. „Norvég-magyar balettkurzus a Táncművészeti Főiskolán” című nyertes pályázatnak köszönhetően két hétig tartó intenzív nemzetközi balettkurzust szervezett. A projektet az EGT Alapok támogatta (2017. febr. 11.-24)
 19. Havas Ferenc Emlékdíj kezelését 2016.-tól az Alapítvány ösztöndíj programként magára vállalta. A Magyar Táncművészeti Egyetem tehetséges végzős hallgatóinak ítéli oda minden évben az erre kijelölt kuratórium.

2017, 2018 és 2019- ben az NKA támogatásának köszönhetően adta át.

 

2020.

Oláh Zoltán

A Kuratórium elnöke